october, 2022

18oct(oct 18)00:0022(oct 22)00:00Druk 3D w edukacji. Jak wykorzystać potencjał edukacyjny na różnych zajęciach dydaktycznych?Placówka lub siedziba EduedukacjaZapisz się na szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę jak efektywnie wykorzystać potencjał druku 3D w edukacji. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi obsługiwać urządzenie oraz program służący do przygotowania modeli druku 3D.

Poprzez zdobycie nowych umiejętności uczestnicy szkolenia wzbogacą swój warsztat pracy, będą mogli nowocześnie i ciekawie przeprowadzić lekcje.

Ważne!

Po zakończeniu szkolenia bezpłatna konsultacja z edukatorem.

Miejsce i termin szkolenia:

 • część zdalna 18.10 – platforma ClickMeeting
 • część stacjonarna 22.10 – Kwidzyn, sala wykładowa przy ul. Piłsudskiego 29.

Czas szkolenia: 10h (4h część zdalna, 6h część praktyczna)

Cel Szkolenia

CEL   OGÓLNY 

–   Poznanie złożoności systemu wartości i jego wpływu na życie społeczności szkolnej

–  Kształtowanie umiejętność pracy z młodymi ludźmi w duchu formowania pozytywnych systemów zachowań

CELE   SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciele

 1. Poznają zasady funkcjonowania systemu wartości, kształtującego ludzkie działania
 2. Rozpoznają znaczenie i rolę właściwego budowania świata wartości w życiu szkolnym
 3. Potrafią radzić sobie z procesem wychowawczym, uwzględniającym kształtowanie norm i wartości
 4. Organizują proces dydaktyczno-wychowawczy swoich uczniów w oparciu o działania stymulujące aktywizację społeczną młodych ludzi

Rozpoznają i niwelują czynniki stygmatyzacji i wypływające z nich zagrożenia dla właściwych zachowań społecznych

Program Szkolenia

I część- online:

 1. Zapoznanie z narzędziem do modelowania 3D TinekCad.
 2. Tworzenie własnego modelu.
 3. Możliwości programu- jak współpracować na odległość ?.
 4. Założenie własnej klasy w programie.
 5. Obsługa konta nauczyciela. Jak sprawdzać prace stworzone przez uczniów?
 6. Wykorzystać drukarki 3D na odległość.


II część- stacjonarna:

 1. Obsługa urządzenia.
 2. Kalibracja drukarki.
 3. Uruchomienie pierwszego programu.
 4. Modelowanie 3D w narzędziu TinkerCad.

Time

Location

Placówka lub siedziba Eduedukacja

Koszt Szkolenia

549 zł/osoba – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

15% zniżki na kolejną osobę.

Edukator

Pani Monika Gnutek trener, coach, menedżer. Autorka wielu innowacyjnych programów zajęć. Nominowana tytułem „Przyjaciel SuperKoderów” przez Fundację Orange. Szkolny koordynator programu SuperKoderzy. Koordynator projektu Lekcje w sieci. Trener lokalny w projekcie Lekcja: Enter, grantobiorca w Centrum Mistrzostwa Informatycznego, nauczyciel OSE HERO, lider wspomagania. Autorka kilku artykułów w czasopiśmie „TIK w Edukacji”.

Obecnie nauczyciel informatyki, fizyki i  matematyki w Szkole Podstawowej w Janikowie. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunkach: Matematyka nauczycielska z dodatkową specjalnością nauczanie informatyki, fizyka z informatyka, matematyka finansowo ubezpieczeniowa. Absolwent studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie

Ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl

tel. 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X