march, 2019

20mar15:3020:00Coaching w EdukacjiKwidzyn, sala szkoleniowa przy ul. Piłsudskiego 29Zamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie dedykowane dla osób związanych z branżą oświatową. Na szkoleniu przybliżone zostaną zasady coachingu oraz pokazane zostanie, jak dzięki coachingową można w nowatorski sposób budować relacje interpersonalne w szkole i poza nią. Uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się jak skutecznie rozpoznawać czynniki ograniczające rozwój człowieka, a ponadto rozwinąć umiejętności pracy z drugą osobą, przy użyciu narzędzi coachingowych.
CEL OGÓLNY
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących wykorzystania coachingu w pracy w szkole. Ważnym elementem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania narzędzi coachingowych, które będzie można wykorzystać później w pracy oraz pozaszkolnych relacjach interpersonalnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Na poziomie wiedzy uczestnik szkolenia :
Pozna istotę coachingu
Pozna zalety pracy narzędziami coachingowymi
Poszerzy swoja wiedzę dotyczącą stosowania coachingu jako jednego z sposobów pacy z klientem
Pozna rodzaje coachingu
Pozna różnorodne czynniki decydujące o efektywności tworzenia właściwych relacji międzyludzkich
Pozna zasady i standardy pracy coachingowej
Na poziomie umiejętności uczestnik szkolenia :
Będzie umiał pracować pytaniami coachingowymi
Potrafił będzie ustalać cele w pracy coachingowej i będzie umiał pracować z celami
Nauczy się pracować z przekonaniami, zasobami, obawami i nawykami klienta
Będzie umiał kształtować profesjonalne relacje między coachem a klientem coachingu
Będzie umiał zarządzać procesem coachingowym
Posługiwać się będzie technikami i narzędziami coachingowymi
Na poziomie postaw uczestnik szkolenia:
Będzie świadomie organizował i prowadził sesje coachingową
Będzie swobodni reagować na różne zachowania uczestnika sesji czy relacji coachingowej
Będzie rozpoznawał potrzeby i oczekiwania klienta coachingowego
Będzie w swojej pracy zawodowej chętnie i skutecznie posługiwał się narzędziami coachingowymi

Program Szkolenia

1. Wyjaśnienie czym jest coaching
2. Odróżnienie coachingu od innych rodzajów pracy rozwojowej z drugim człowiekiem (klientem)
3. Różne typy- rodzaje coachingu
4. Standardy pracy coachingowej
5. Organizowanie sesji coachingowej
6. Praca z pytaniami, czyli podstawowym narzędziem coachingowym
7. Cel w pracy coachingowej
8. Siedem zasad pracy z celami coachingowymi
9. Mapa procesu coachingowego
10. Przekonania ograniczające
11. Obawy i nawyki klienta jak z nimi pracować
12. Zasoby klienta – siłą i napędem wszystkich zmian
13. Wartości i ich wpływ na postawy klienta
14. Coaching w pracy szkolnej
15. Techniki i narzędzia stosowane na różnych etapach pracy coachingowej ( ćwiczenia praktyczne)

Time

15:30 - 20:00

Location

Kwidzyn

sala szkoleniowa przy ul. Piłsudskiego 29

Koszt Szkolenia

150 zł/osoba – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem, przerwę kawową.
Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie doskonalenia zawodowego.

Edukator

Doktor nauk humanistycznych posiadający sześcioletnie doświadczenie nauczycielskie, uzyskane jako nauczyciel historii w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Od kilku lat zajmuję się rozwojem osobistym i coachingiem (certyfikowany coach  International Coaching Community).  Specjalizuje się w szkoleniach miękkich realizowanych dla branży oświatowej, obejmujących szczególnie zagadnienia zarządzania zmianą, zarządzania czasem, kierowania zespołem, technik komunikacji, systemów motywacyjnych, wystąpień  publicznych, czy autoprezentacji. Współpracując z wieloma firmami szkoleniowymi, ośrodkami rozwoju edukacji prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli i różnorodne szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X