may, 2022

12may(may 12)10:0013(may 13)14:00ASPEKTY PRAWNE PRACY DYREKTORA - KOMPENDIUM WIEDZY Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW I FORM ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI – UCHODŹCÓW Z UKRAINY Hotel Młyn Aqua SPA, ul. Tadeusza Kościuszki 132Zamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cel główny:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat szeroko pojętych aspektów prawnych pracy dyrektora szkoły w zakresie zakresu obowiązków i odpowiedzialności prawnej dyrektora, możliwości i form zatrudnienia nauczycieli z Ukrainy, prowadzenia dokumentacji szkoły.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy prawnej dyrektorów szkół;
 • Umożliwienie planowania pracy dyrektora szkoły w taki sposób, który pozwoli na minimalizację ryzyka poniesienia odpowiedzialności prawnej oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków;
 • Zapoznanie z aspektami prawnymi i praktycznymi w zakresie możliwości zatrudnienia nauczycieli  – uchodźców z Ukrainy.

Cele te zostaną osiągnięte zostanie poprzez: dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych, przedstawienie materiałów źródłowych, materiałów edukacyjnych, metodycznych, aktywny udział uczestników w ww. formie doskonalenia.

 Po zakończeniu szkolenia  uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat przepisów prawa regulujących zasady odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Zdobędzie wiedzę możliwą do wykorzystania przy wykonywaniu funkcji dyrektora szkoły i placówki oświatowej w celu wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z prawem.
 • Zdobędzie wiedzę na temat praktycznego znaczenia pojęć prawych dotyczących odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Zwiększy swoją samoświadomość w zakresie praktycznego rozumienia zasad odpowiedzialności karnej w związku z wykonywaniem funkcji dyrektora szkoły/ placówki oświatowej.
 • Zdobędzie wiedzę na temat zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz możliwości w zakresie zatrudnienia nauczycieli uchodźców z Ukrainy.

 

Program Szkolenia

Obowiązki i odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły – I DZIEŃ SZKOLENIA

 • Obowiązki dyrektora szkoły
 • odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły, w tym nowoprojektowana odpowiedzialność prawna z tzw. „Lex Wójcik”
 • Rodzaje odpowiedzialności prawnej w szkole
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej administracyjnej
 • Rodzaje odpowiedzialności cywilnej, karnej/administracyjnej
 • Możliwość uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej/ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej, a także zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Rodzaje winy
 • Przykłady
 • Metody zarządzania ryzykiem (dobre praktyki profilaktyczne)
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w placówce szkolnej oraz metody przeciwdziałania takiemu zagrożeniu

 Pytania oraz dyskusja uczestników szkolenia.

 Indywidualne konsultacje z Radcą Prawnym ( w czasie wolnym )

 Prowadzenie dokumentacji szkoły  – wymogi  –  II DZIEŃ SZKOLENIA

 • Odpowiedzialność dyrektora za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej
 • Akty prawne dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji.
 • Jak stworzyć procedurę regulującą prowadzenie dokumentacji nauczania.

Możliwości i formy zatrudnienia nauczycieli – uchodźców z Ukrainy

 • Ułatwienie zatrudniania kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela z Ukrainy w szkole
 • Zatrudnianie obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela i pomocy nauczyciela
 • Uznawanie kwalifikacji nauczycieli z Ukrainy

 

      Pytania oraz dyskusja uczestników szkolenia.

Time

10:00 - 14:00

Location

 Hotel Młyn Aqua SPA

ul. Tadeusza Kościuszki 132

Koszt Szkolenia

– 1250,00 zł. / osoba

Cena obejmuje:

– szkolenie dwudniowe,

– wyżywienie

– nocleg

– materiały dydaktyczne;

– certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Placówkę akredytowaną przez Pomorskiego Kuratora Oświaty;

– konsultacje z Trenerem podczas szkolenia;

– 650,00 zł / czwartek 12 maja – 650,00 zł/ osoba

Cena obejmuje:

– obiad i  przerwę kawową.

– materiały dydaktyczne;

– certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Placówkę akredytowaną przez Pomorskiego Kuratora Oświaty;

– konsultacje z Trenerem podczas szkolenia;

 

Edukator

Radca prawny z bogatym doświadczeniem trenerskim, wybitny specjalista m.in. z zakresu prawa oświatowego i prawa administracji publicznej. Wpisana na listę radców prawnych w Gdańsku. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Dodatkowe informacje

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.

Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule (szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Miejsce szkolenia:

12-13 maja 2022 r. (czwartek godz. 10.00 – 15.30, piątek 10.00-14.00

Hotel Młyn Aqua SPA Elbląg, ul. Tadeusza Kościuszki 132, 82-300 Elbląg,

https://www.hotelmlyn.com.pl

Dojazd – Kwidzyn 70 km, Malbork -35 km, Tczew -60 km, Nowy Dwór Gdański, Pasłęk – 25 km

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X