march, 2022

11mar09:0014:00Arkusz organizacyjny pracy szkół i przedszkoli. Planowanie pracy.SZKOLENIE STACJONARNEJeleń Resort & SpaZamów szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem lub ugruntowaniem wiedzy     z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji placówki oświatowej.

Podczas szkolenia zostaną omówione  zagadnienia związane ze sporządzaniem arkusza organizacyjnego i planowaniem budżetu na rok szkolny – m.in. najczęstsze błędy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i ruchy kadrowe.

Omówione także zostaną praktyczne aspekty   organizacji nauczania z uwzględnieniem zmian w przepisach Prawa oświatowego oraz ramowych planów nauczania. Zostanie przeprowadzona dyskusja na temat planowania organizacji pracy w placówce, radzenia sobie z presją czasu, zmianami w przepisach i brakami kadrowymi.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik ugruntuje sobie wiedzę na temat tego jak usprawnić, przyspieszyć i uniknąć błędów w trakcie przygotowania arkuszy organizacyjnych.

Program Szkolenia

 1. Przypomnienie przepisów prawa oraz obowiązujących zmian w przepisach w tym zakresie.
 2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
 3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Szkoły i przedszkola:
 1. Oddziały i ich wielkość.
 2. Klasy I-III szkół podstawowych.
 3. Klasy IV-VIII.
 4. Klasy Integracyjne, specjalne, sportowe.
 5. Oddziały łączone.
 6. Podział na grupy.
 7. Szkoły ponadpodstawowe.
 8. Ramowe plany nauczania, w tym zajęcia rewalidacyjne, pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
 9. Nauczanie indywidualne.
 10. Zgodność danych w arkuszu organizacyjnym z danymi raportowanymi w Systemie Informacji Oświatowej.
 11. Możliwości zatrudnienia osób z niepełnymi kwalifikacjami na stanowisko nauczyciela.

 

Time

09:00 - 14:00

Location

Jeleń Resort & Spa

Koszt Szkolenia

480 zł. / os;  przy min 2 osobach z 1 placówki koszt wynosi 400 zł. /os.

Cena obejmuje:

– szkolenie 5 x 45 min

– materiały dydaktyczne

– certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez akredytowaną Placówkę

– konsultacje z Trenerem podczas szkolenia

– obiad 2 daniowy i ciągłą przerwę kawową

Edukator

Nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem,  były  z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wcześniej wizytator Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej oraz Strategii Nadzoru Pedagogicznego, dyrektor szkoły,  edukator. Współpracuje z Politechniką Gdańską prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry menedżerskiej oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule (szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X