Zgłoś potrzebę szkoleniową

Home / Zgłoś potrzebę szkoleniową

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb środowiska oświatowego w zakresie doskonalenia zawodowego. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty szkoleń na aktualny rok szkolny, w sposób adekwatny do zgłaszanych potrzeb szkoleniowych. Chcemy, żeby nasze szkolenia były spójne z potrzebami odbiorców, efektywne, a także interesujące dla Państwa.

Zakres szkoleń

Kompetencje miękkie (np. motywowanie, komunikacja)

Umiejętności praktyczne (np. obsługa tablicy multimedialnej, TIK, obsługa programów graficznych)

Relacje uczeń/rodzic (np. sposoby radzenia sobie z agresją)

Kompetencje menadżerskie (np. zarządzanie, planowanie, inne)

Regulacje prawne ( jaki temat? )

Sprawy kadrowo-księgowe

BHP, bezpieczeństwo, pierwsza pomoc

Sprawy Rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzonego przedmiotu

Inne

Miejsce szkolenia:

Teren placówkiZewnętrzne np:wyjazdowe

Miejsce szkolenia zewnętrznego:(uzupełnij jeżeli dotyczy

Miasto/Miejscowość

Miejsce

System Szkolenia

W ciągu tygodnia w godzinach

W weekendy w godzinach

wakacje/ferie

Czas trwania szkolenia:

Metody prowadzenia zajęć:


Inne(jakie?)

Wartośc dodana:


Inne(jakie?)

Materiały Szkoleniowe

W wersji drukowanejW wersji elektronicznej

Preferowana cena za szkolenie

90zł - 190zł150zł - 200zł200zł - 300zł300zł - 400zł400zł - 1000zł
Inne(jakie?)

Studia Podyplomowe

Jakimi kierunkami byłby/aby Pan/i zainteresowany/a?

Zajmowane Stanowisko

żłobek/przedszkole (jakie?)
szkoła podstawowa (jakie?)
szkoła średnia (jakie?)
uczelnia wyższa (jakie?)
JST (jakie?)

Oferta Szkoleniowa

Proszę o przesłanie oferty szkoleniowej na adres e-mail:

Dane Kontaktowe

Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wyrażonymi w Polityce Prywatności
[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

DZIĘKUJEMY ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W ANKIECIE!

Edu-Edukacja

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

e-mail: edu@eduedukacja.pl

tel: 882 571 273

Filia Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie

e-mail: studia@eduedukacja.pl

tel: 880-544-057

X