Zgłoś potrzebę szkoleniową

Home / Zgłoś potrzebę szkoleniową

  Szanowni Państwo,

  Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb środowiska oświatowego w zakresie doskonalenia zawodowego. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty szkoleń na aktualny rok szkolny, w sposób adekwatny do zgłaszanych potrzeb szkoleniowych. Chcemy, żeby nasze szkolenia były spójne z potrzebami odbiorców, efektywne, a także interesujące dla Państwa.

  Zakres szkoleń

  Kompetencje miękkie (np. motywowanie, komunikacja)

  Umiejętności praktyczne (np. obsługa tablicy multimedialnej, TIK, obsługa programów graficznych)

  Relacje uczeń/rodzic (np. sposoby radzenia sobie z agresją)

  Kompetencje menadżerskie (np. zarządzanie, planowanie, inne)

  Regulacje prawne ( jaki temat? )

  Sprawy kadrowo-księgowe

  BHP, bezpieczeństwo, pierwsza pomoc

  Sprawy Rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzonego przedmiotu

  Inne

  Miejsce szkolenia:

  Teren placówkiZewnętrzne np:wyjazdowe

  Miejsce szkolenia zewnętrznego:(uzupełnij jeżeli dotyczy

  Miasto/Miejscowość

  Miejsce

  System Szkolenia

  W ciągu tygodnia w godzinach

  W weekendy w godzinach

  wakacje/ferie

  Czas trwania szkolenia:

  Metody prowadzenia zajęć:


  Inne(jakie?)

  Wartośc dodana:


  Inne(jakie?)

  Materiały Szkoleniowe

  W wersji drukowanejW wersji elektronicznej

  Preferowana cena za szkolenie

  90zł - 190zł150zł - 200zł200zł - 300zł300zł - 400zł400zł - 1000zł
  Inne(jakie?)

  Zajmowane Stanowisko

  przedszkole (jakie?)
  szkoła podstawowa (jakie?)
  szkoła średnia (jakie?)

  Oferta Szkoleniowa

  Proszę o przesłanie oferty szkoleniowej na adres e-mail:

  Dane Kontaktowe

  Imię i Nazwisko

  Adres

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wyrażonymi w Polityce Prywatności

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  DZIĘKUJEMY ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W ANKIECIE!

  Edu-Edukacja

  EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie

  e-mail: edu@eduedukacja.pl

  tel: 882 571 273

  X