Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Home / Szkolenia dla Nauczycieli / Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Każdego nauczyciela prędzej czy później czeka praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą one wynikać z różnego rodzaju zaburzeń rozwoju lub lekkiego stopnia niepełnosprawności. Weź udział w szkoleniu dla nauczycieli i naucz się pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z czego wynikają specjalne potrzeby edukacyjne?

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów wynikają z różnego rodzaju zaburzeń lub niepełnosprawności ruchowej czy umysłowej. Uczeń może przyjść do szkoły ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, jeśli jednak tak się nie stanie, to nauczyciel potrafiący wstępnie zdiagnozować zaburzenia może w dużym stopniu pomóc samemu uczniowi, jego opiekunom oraz rówieśnikom z klasy w zrozumieniu i akceptacji tego ucznia. Specjalne potrzeby edukacyjne występują w przypadku:

  • niepełnosprawności ruchowej,
  • lekkiego stopnia upośledzenia,
  • zaburzeń w rozwoju społecznym i emocjonalnym,
  • ADHD,
  • problemów z socjalizacją.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga szczególnej troski oraz przystosowania niektórych aspektów edukacji do jego możliwości. Dlatego podczas naszych szkoleń poznasz właściwe i skuteczne metody pracy z uczniami, u których występują zaburzenia, które wymieniliśmy powyżej.

Bezpośrednia praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenia dla nauczycieli na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmują zakres umiejętnego podejścia do takiego ucznia – wzbudzenia w nim chęci do nauki, otwartości oraz ogólnego zaangażowania lub pokonania ewentualnych oporów czy lęków. Nauczysz się również odnajdywać indywidualny potencjał każdego uczniami borykającej się z trudnościami i wspierać go w rozwoju.

Obiektywna ocena postępów

Nauczysz się również obiektywnej oceny jego postępów, która w dużym stopniu musi różnić się od oceny uczniów nie borykających się z żadnymi trudnościami. Ewaluacja osiągnięć takiego ucznia dotyczy nie tylko postępów edukacyjnych, ale również tych dokonywanych na polu emocjonalnym oraz społecznym.

Przystosuj otoczenie do potrzeb ucznia z zaburzeniami

Bardzo ważna jest również umiejętność stworzenia sprzyjających warunków w szkole, dzięki którym uczeń ze specjalnymi potrzebami będzie czuł się w placówce edukacyjnej komfortowo i bezpiecznie. Podczas naszych szkoleń dowiesz się, w jaki sposób uświadomić rówieśników o specjalnych potrzebach ucznia oraz jak nauczyć ich pełnej akceptacji i zrozumienia dla kolegów i koleżanek z pewnymi zaburzeniami.

X