Ochrona danych osobowych

Home / Szkolenia dla Nauczycieli / Ochrona danych osobowych

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Wszyscy pracownicy placówek oświatowych, w tym również nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także stosowania się do nich w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Dlatego przygotowaliśmy dla nauczycieli zestawy szkoleń, które dotyczą ochrony danych osobowych uczniów, ich rodziców oraz wszystkich osób związanych z placówką oświatową.

Szkolenia RODO dla nauczycieli – co mają na celu?

Szkolenia z RODO dla nauczycieli mają na celu przekazanie wiedzy na temat stosowania zarówno RODO, jak i krajowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Specjaliści prowadzący nasze szkolenia w sposób usystematyzowany przekażą uczestnikom informacje na temat zasad ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w szkołach oraz innych placówkach oświatowych, np. przedszkolach.

Równie istotnym celem naszych szkoleń z zakresu danych osobowych, jest omówienie wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na nauczycielach w związku z dostępem do poufnych danych osobowych, a także praktyczne przygotowanie do ich wypełniania.

Szkolenie z ochrony danych osobowych – co potrafi nauczyciel po szkoleniu?

Nauczyciele, którzy ukończą nasze szkolenie dotyczące RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych posiadają wiedzę niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej. Jednym z najważniejszych aspektów kursu jest poznanie praw osób, czyli w przypadku placówek oświatowych najczęściej jej uczniów, których dane osobowe są przetwarzane. Oprócz tego nauczyciele z certyfikatem ukończenia szkolenia:

  • znają definicje związane z ochroną danych osobowych;
  • znają zasady współpracy z Inspektorem Danych Osobowych oraz wiedzą, na czym polegają jego kompetencje;
  • potrafią prawidłowo przygotowywać i przechowywać dokumentację zawierającą dane osobowe;
  • wiedzą, jaką odpowiedzialność za dane osobowe ponosi placówka oświatowa oraz każdy jej pracowników począwszy od dyrektora przez nauczycieli aż po pracowników administracyjnych;
  • znają wszystkie procedury obowiązujące podczas pozyskiwania danych osobowych, a także ich gromadzenia, przetwarzania i usuwania.

Dlaczego warto odbyć szkolenie z ochrony danych osobowych dla nauczycieli?

Dane osobowe to bardzo wrażliwy temat, szczególnie po przyjęciu RODO wiąże się z koniecznością wyjątkowej dbałości o wszelkie procedury i przepisy. Spowodowanie wycieku lub utraty danych może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, dlatego każdy dyrektor placówki oświatowej powinien zapewnić swoim nauczycielom szkolenie, które uchroni ich przed konsekwencjami wynikającymi z niedopilnowania obowiązków wynikających z RODO.

X