Szkolenia kadrowe

Home / Szkolenia dla Dyrektorów / Szkolenia kadrowe

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Szkolenia kadrowe dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych dotyczą prowadzenia spraw związanych kadrami pracowników, zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych. Szkolenia EduEdukacja pozwalają zdobyć konkretną wiedzą, dzięki której dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych wprowadzą w życie procedury zgodne z prawem zatrudnienia w oświacie.

Szkolenia kadrowe dla dyrektorów – cele

Głównym celem szkoleń EduEdukacja z zakresu spraw kadrowych dla dyrektorów placówek oświatowych jest merytoryczne przygotowanie ich do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami nadzoru nad sprawami pracowniczymi w szkole, przedszkolu lub innej placówce edukacyjnej. Aby cel ten zrealizować, szkolenie obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • prawo pracy dotyczące pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych w placówkach oświatowych;
 • zasady przechowywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej osób zatrudnionych oraz procesu rekrutacji i przebiegu zatrudnienia;
 • formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy przez placówki oświatowe;
 • zasady przyznawania nauczycielom przysługujących im urlopów, w tym urlopów dla poratowania zdrowia, macierzyńskich i pozostałych;
 • przepisy regulujące czas pracy pracowników pedagogicznych;
 • przepisy dotyczące płac pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Korzyści płynące ze szkoleń kadrowych dla dyrektorów

Dyrektorzy placówek oświatowych, którzy ukończą nasze szkolenia kadrowe, będą posiadać umiejętności pozwalające im na:

 • stosowanie obowiązujących przepisów prawa wobec wszystkich pracowników placówki;
 • prowadzić pełną dokumentację związaną z zatrudnieniem danego pracownika;
 • zgodnie z przepisami ustalać lub zmieniać warunki pracy;
 • ustalać wysokość oraz składniki wynagrodzenia.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń?

Nasze szkolenia prowadzą osoby doświadczone i posiadające ogromną wiedzę z zakresu zagadnień omawianych w czasie kursów. Wiedza przekazywana uczestnikom zawsze oparta jest o aktualne i obowiązujące akty prawne, które stanowią podstawę do poszczególnych przepisów i procedur związanych ze sprawami kadrowymi w placówkach oświatowych. Akty prawne, które stanowią źródło przekazywanej na naszych szkoleniach wiedzy, to między innymi:

 • Kodeks pracy,
 • Karta Nauczyciela,
 • Prawo oświatowe,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • akty wykonawcze.

Oczywiście uwzględnione zostanie również stosowanie się do wewnętrznych dokumentów, np. statutów i regulaminów placówek oświatowych.

X