Prawo dla dyrektorów

Home / Szkolenia dla Dyrektorów / Prawo dla dyrektorów

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Nie da się skutecznie kierować szkołą bez dobrej znajomości prawa oświatowego. Dlatego w ofercie szkoleń EduEdukacja.pl znajdziesz szereg szkoleń z prawa dla dyrektorów placówek oświatowych, które obejmują zagadnienia prawa obowiązujące szkoły.

Zapoznaj się z podstawami prawnymi

Kierując szkołą i zatrudniając do pracy kadrę nauczycielską oraz administracyjną, dyrektor musi stosować się do norm prawnych, które regulują pracę placówek oświaty, a także do prawa pracy. Szkolenia z prawa dla dyrektorów obejmują zagadnienia z takich źródeł prawa, jak:

  • prawo oświatowe,
  • Kodeks pracy,
  • Karta Nauczyciela,
  • prawo administracyjne,
  • prawo cywilne.

Sporządzaj zgodną z prawem dokumentację

Wszelkie dokumenty sporządzane przez szkołę muszą być zgodne z normami prawnymi. Jako dyrektor jesteś odpowiedzialny za całą dokumentację związaną zarówno z finansami, kadrami, awansem zawodowym nauczycieli, nadzorem finansowym i wszystkimi zdarzeniami mającymi miejsce w szkole. Na naszych szkoleniach poznasz podstawy prawne i nauczysz się sporządzać niezbędną dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozpatruj wnioski i skargi

Szkolenia EduEdukacja.pl z zakresu prawa dla dyrektorów obejmują wiedzę na temat prawidłowego i zgodnego z prawem rozpatrywania wszelkich wniosków i skarg, jakie spływają na biurko dyrektora placówki. Na naszych kursach nauczysz się rozpatrywać wszystkie wnioski zgodnie z prawem administracyjnym.

Organizacja warunków pracy

Prawo pracy jasno określa, jakie warunki musi zapewnić pracodawca swoim pracownikom. Warunki pracy nauczycieli dodatkowo określa Karta Nauczyciela, która bardzo precyzyjnie definiuje zasady zatrudniania belfrów. Dotyczą one między innymi dni wolnych od zajęć dydaktycznych, czasu pracy nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, a także urlopów. W naszej ofercie znajdziesz szkolenia dla dyrektorów, które obejmują wszystkie aspekty pracy w placówce oświatowej.

Bezpieczne warunki pracy i nauki

Uczestnicząc w szkoleniu z pracy dla dyrektorów, dowiesz się wszystkiego na temat organizowania bezpiecznych warunków dla wszystkich osób uczęszczających do placówki oświatowej. Jako dyrektor szkoły jesteś jednocześnie zarządcą nieruchomości, dlatego w Twojej gestii leży zastosowanie przepisów BHP i zapewnienie wymaganych warunków do nauki i pracy przewidzianych w prawie oświatowym, pracy pracy oraz wszystkich pozostałych podstawach prawnych obowiązujących w szkole.

X