Ochrona danych osobowych

Home / Szkolenia dla Dyrektorów / Ochrona danych osobowych

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Dla dyrektorów i kadry zarządzającej placówek oświatowych przygotowaliśmy szkolenia kompleksowe i pełne praktycznej wiedzy, bazującej na najnowszych informacjach i przepisach związanych z ochroną danych osobowych wszystkich osób w jakikolwiek sposób związanych z daną szkołą czy przedszkolem, oczywiście na czele z uczniami i pracownikami tejże. Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń z ochrony danych osobowych dla dyrektorów placówek oświatowych i zdobądź wiedzę niezbędną do zastosowania w swojej szkole obowiązujących przepisów RODO.

Ochrona danych osobowych dla dyrektorów – cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających zarówno z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, jak i ustawy krajowej. Przekazane informacje mają na celu pomóc uczestnikom w przystosowaniu procedur gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zgodnie z panującymi przepisami.

Ponadto w czasie szkolenia dyrektorzy placówek oświatowych poznają swoje obowiązki względem swoich pracowników oraz uczniów, związane oczywiście z ochroną danych osobowych. Przedstawione zostaną również wzory prawidłowych dokumentów i upoważnień dotyczących zagadnień związanych z tematem szkolenia.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu

Zasadnicze korzyści, jakie płyną z uczestnictwa w szkoleniu to wiedza i umiejętności, które pomogą zorganizować procedury zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantującymi ich bezpieczeństwo, co leży zarówno w interesie osób, których te dane dotyczą, a także samej placówki. Oprócz tego uczestnicy wyniosą ze szkolenia również następujące korzyści:

  • poznają pojęcia związane z zagadnieniem ochrony danych osobowych;
  • poznają swoje obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych, wynikające z pełnienia funkcji dyrektora;
  • dowiedzą się, jakie dane osobowe mogą być zbierana przez placówkę oświatową oraz w jaki sposób zgodnie z przepisami można je przetwarzać i wykorzystywać;
  • poznają metody bezpiecznego przechowywania danych osobowych.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń EduEdukacja?

Nasze szkolenia są bardzo dogłębne i opierają się na obowiązujących podstawach prawnych dotyczących danych osobowych w placówkach oświatowych. Dlatego też uczestnicy otrzymują aktualną wiedzę, według której powinni organizować procedury w swojej szkole. Szkolenia EduEdukacja prowadzą osoby związane zawodowo z ochroną danych osobowych.

X