Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Czerwiec, 2022

Jak dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb uczniaZamów Szkolenie

Rada Szkoleniowa Praca z uczniem zdolnymZamów Szkolenie

Rada Szkoleniowa - dziecko z autyzmem w szkoleZamów Szkolenie

Metody, techniki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkoleZamów Szkolenie

Rola nauczyciela wspomagającego w klasieZamów Szkolenie

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania niepożądaneZamów Szkolenie

Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy wykorzystując naturalne sytuacje społeczne.Zamów Szkolenie

Rozwijanie komunikacji u dzieci niemówiących używając darmowej aplikacji Let me talk, którą można zainstalować na telefonZamów Szkolenie

Szkolenie pt. „Mój kolega ze spektrum autyzmu”.Zamów Szkolenie

Rozwijanie samodzielności i praktycznych umiejętności u dzieci ze spektrum autyzmu i u dzieci niepełnosprawnych intelektualnieZamów Szkolenie

Indywidualizacja procesów nauczaniaZamów Szkolenie

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiZamów Szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

X