Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Luty, 2023

Rozwijanie komunikacji u dzieci niemówiących używając darmowej aplikacji Let me talk, którą można zainstalować na telefonZamów Szkolenie

Szkolenie pt. „Mój kolega ze spektrum autyzmu”.Zamów Szkolenie

Rozwijanie samodzielności i praktycznych umiejętności u dzieci ze spektrum autyzmu i u dzieci niepełnosprawnych intelektualnieZamów Szkolenie

Indywidualizacja procesów nauczaniaZamów Szkolenie

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiZamów Szkolenie

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.Zamów szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

X