Rady szkoleniowe w przedszkolu

Czerwiec, 2022

Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy wykorzystując naturalne sytuacje społeczne.Zamów Szkolenie

Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnegoZamów Szkolenie

Zadania edukacyjno - wychowawcze przedszkolaZamów Szkolenie

Kształcenie kompetencji kluczowych zadaniem przedszkola i nauczycieliZamów Szkolenie

Wychowanie do wartości przez kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw dzieciZamów Szkolenie

Ciekawe zajęcia - kreatywny nauczyciel - aktywne dzieckoZamów Szkolenie

Mierz wysoko - doświadczenia i eksperymenty w edukacjiZamów Szkolenie

Konflikty w przedszkolu - jak sobie z nimi radzićZamów Szkolenie

Jak wyrażać oczekiwania i zasady ,aby dzieci je respektowałyZamów Szkolenie

Skuteczna komunikacja uczeń-nauczyciel-rodzicZamów Szkolenie

Kształtowanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości uczniówZamów Szkolenie

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania niepożądaneZamów Szkolenie

Rozwijanie komunikacji u dzieci niemówiących używając darmowej aplikacji Let me talk, którą można zainstalować na telefonZamów Szkolenie

Szkolenie pt. „Mój kolega ze spektrum autyzmu”.Zamów Szkolenie

Rozwijanie samodzielności i praktycznych umiejętności u dzieci ze spektrum autyzmu i u dzieci niepełnosprawnych intelektualnieZamów Szkolenie

Metody, techniki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkoluZamów Szkolenie

Jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia, czyli o wychowaniu emocjonalnym w przedszkoluZamów Szkolenie

Indywidualizacja pracy z dzieckiem w trakcie zajęć edukacyjnychZamów Szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

X