SZKOŁA W CZASIE PANDEMII

Maj, 2022

Jak prowadzić lekcje online? – Nowoczesne techniki krok po krokuZamów szkolenie

Rola wychowawcy w kontekście pracy z uczniem i rodzicem w sytuacji kryzysu jakim jest stan epidemiologicznyZamów szkolenie

Efektywna praca zdalna w szkole – tajniki Microsoft TeamsZamów Szkolenie

Coaching w wirtualnej szkole, jako narzędzie wspierające proces nauczaniaZamów Szkolenie

Jak zredukować stres w pracy nauczyciela on-line? – Praktyczne metody do natychmiastowego stosowania na czas pandemii COVID-19Zamów Szkolenie

Cyberprzemoc – narastające zagrożenie, zwłaszcza podczas lekcji on-lineZamów Szkolenie

Emisja i higiena głosu podczas prowadzenia lekcji on-lineZamów Szkolenie

Indywidualizacja w świetle nauczania zdalnego – nauczyciel jako wsparcie procesu edukacyjnego w dobie pandemiiZamów Szkolenie

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pandemia, a realizacja aktów prawnych.Zamów Szkolenie

Szkolenie w chmurze. Zastosowanie narzędzi ICT w pracy zdalnej i stacjonarnej.Zamów Szkolenie

Rada Szkoleniowa - Praca w chmurze - warsztaty dla nauczycieliZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

X