Organizacja pracy szkoły

Home / Szkolenia rad pedagogicznych / Organizacja pracy szkoły

Czerwiec

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZamów szkolenie

RODO w pracy nauczycielaZamów Szkolenie

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów szkolenie

Ulepszenie jakości pracy szkołyZamów Szkolenie

Kompetencje i obowiązki gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychZamów Szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym – aktualizacja wiedzy z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowejZamów Szkolenie

Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych.Zamów Szkolenie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Zamów Szkolenie

Uczeń – prawa i obowiązki ucznia w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy.Zamów Szkolenie

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Prawo w pracy nauczyciela. Zasady i odpowiedzialność cywilno-karno-dyscyplinarna dotycząca wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zdarzenia, procedura i konsekwencje.Zamów Szkolenie

Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.Zamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Doradztwo zawodowe jako sposób na planowanie kariery zawodowejZamów Szkolenie

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Lipiec

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZamów szkolenie

RODO w pracy nauczycielaZamów Szkolenie

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów szkolenie

Ulepszenie jakości pracy szkołyZamów Szkolenie

Kompetencje i obowiązki gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychZamów Szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym – aktualizacja wiedzy z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowejZamów Szkolenie

Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych.Zamów Szkolenie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Zamów Szkolenie

Uczeń – prawa i obowiązki ucznia w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy.Zamów Szkolenie

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Prawo w pracy nauczyciela. Zasady i odpowiedzialność cywilno-karno-dyscyplinarna dotycząca wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zdarzenia, procedura i konsekwencje.Zamów Szkolenie

Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.Zamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Doradztwo zawodowe jako sposób na planowanie kariery zawodowejZamów Szkolenie

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Sierpień

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZamów szkolenie

RODO w pracy nauczycielaZamów Szkolenie

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów szkolenie

Ulepszenie jakości pracy szkołyZamów Szkolenie

Kompetencje i obowiązki gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychZamów Szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym – aktualizacja wiedzy z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowejZamów Szkolenie

Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych.Zamów Szkolenie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Zamów Szkolenie

Uczeń – prawa i obowiązki ucznia w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy.Zamów Szkolenie

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Prawo w pracy nauczyciela. Zasady i odpowiedzialność cywilno-karno-dyscyplinarna dotycząca wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zdarzenia, procedura i konsekwencje.Zamów Szkolenie

Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.Zamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Doradztwo zawodowe jako sposób na planowanie kariery zawodowejZamów Szkolenie

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Wrzesień

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZamów szkolenie

RODO w pracy nauczycielaZamów Szkolenie

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów szkolenie

Ulepszenie jakości pracy szkołyZamów Szkolenie

Kompetencje i obowiązki gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychZamów Szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym – aktualizacja wiedzy z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowejZamów Szkolenie

Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych.Zamów Szkolenie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Zamów Szkolenie

Uczeń – prawa i obowiązki ucznia w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy.Zamów Szkolenie

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Prawo w pracy nauczyciela. Zasady i odpowiedzialność cywilno-karno-dyscyplinarna dotycząca wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zdarzenia, procedura i konsekwencje.Zamów Szkolenie

Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.Zamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Doradztwo zawodowe jako sposób na planowanie kariery zawodowejZamów Szkolenie

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Październik

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZamów szkolenie

RODO w pracy nauczycielaZamów Szkolenie

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów szkolenie

Ulepszenie jakości pracy szkołyZamów Szkolenie

Kompetencje i obowiązki gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychZamów Szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym – aktualizacja wiedzy z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowejZamów Szkolenie

Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych.Zamów Szkolenie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Zamów Szkolenie

Uczeń – prawa i obowiązki ucznia w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy.Zamów Szkolenie

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Prawo w pracy nauczyciela. Zasady i odpowiedzialność cywilno-karno-dyscyplinarna dotycząca wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zdarzenia, procedura i konsekwencje.Zamów Szkolenie

Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.Zamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Doradztwo zawodowe jako sposób na planowanie kariery zawodowejZamów Szkolenie

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Listopad

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZamów szkolenie

RODO w pracy nauczycielaZamów Szkolenie

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów szkolenie

Ulepszenie jakości pracy szkołyZamów Szkolenie

Kompetencje i obowiązki gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychZamów Szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym – aktualizacja wiedzy z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowejZamów Szkolenie

Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych.Zamów Szkolenie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Zamów Szkolenie

Uczeń – prawa i obowiązki ucznia w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy.Zamów Szkolenie

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Prawo w pracy nauczyciela. Zasady i odpowiedzialność cywilno-karno-dyscyplinarna dotycząca wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zdarzenia, procedura i konsekwencje.Zamów Szkolenie

Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.Zamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Doradztwo zawodowe jako sposób na planowanie kariery zawodowejZamów Szkolenie

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Grudzień

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZamów szkolenie

RODO w pracy nauczycielaZamów Szkolenie

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów szkolenie

Ulepszenie jakości pracy szkołyZamów Szkolenie

Kompetencje i obowiązki gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowychZamów Szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym – aktualizacja wiedzy z zakresu wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP w placówce oświatowejZamów Szkolenie

Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych.Zamów Szkolenie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Zamów Szkolenie

Uczeń – prawa i obowiązki ucznia w placówce oświatowej. Kompendium wiedzy.Zamów Szkolenie

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Prawo w pracy nauczyciela. Zasady i odpowiedzialność cywilno-karno-dyscyplinarna dotycząca wykonywania zawodu nauczyciela.Zamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zdarzenia, procedura i konsekwencje.Zamów Szkolenie

Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.Zamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Doradztwo zawodowe jako sposób na planowanie kariery zawodowejZamów Szkolenie

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole a pandemia COVID-19Zamów Szkolenie

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

X