Dydaktyka i wychowanie

Luty, 2023

Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego – najlepsze praktyki i nowoczesne metody pracy z uczniem przygotowującym się do egzaminu maturalnego.Zamów Szkolenie

E-podręczniki - szkolenie wprowadzające - funkcjonalność i możliwości platformy do nauczania zdalnego - nauczyciele.Zamów Szkolenie

Zmiany w podstawie programowej dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.Zamów Szkolenie

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci.Zamów Szkolenie

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.Zamów Szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

X