Dydaktyka i wychowanie

Czerwiec, 2022

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.Zamów Szkolenie

Jak poprawić efekty kształcenia? O potrzebie diagnozowania osiągnięć i potrzeb ucznia, klasy i szkoły.Zamów Szkolenie

Jak skupić uwagę w pracy z uczniami? Różne podejścia do uczniaZamów Szkolenie

NEURODYDAKTYKA – przyszłością edukacjiZamów Szkolenie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkoleZamów Szkolenie

PRACA METODĄ PROJEKTUZamów Szkolenie

WYKORZYSTANIE METOD EKSPERYMENTU W EDUKACJIZamów Szkolenie

Jak prowadzić lekcje online? – Nowoczesne techniki krok po krokuZamów szkolenie

Konstruowanie zadań i prac kontrolnych na przedmiotach humanistycznychZamów Szkolenie

Efektywna praca zdalna w szkole – tajniki Microsoft TeamsZamów Szkolenie

Cyberprzemoc – narastające zagrożenie, zwłaszcza podczas lekcji on-lineZamów Szkolenie

Emisja i higiena głosu podczas prowadzenia lekcji on-lineZamów Szkolenie

Rola nauczyciela wspomagającego w klasieZamów Szkolenie

Ocenianie kształtujące w szkoleZamów Szkolenie

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania niepożądaneZamów Szkolenie

Analiza i interpretacja wyników oceniania i egzaminowaniaZamów Szkolenie

Ocenianie – sztuką gromadzenia informacji o uczniuZamów Szkolenie

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły oraz rozwoju nauczyciela i uczniaZamów Szkolenie

Praca z uczniem w okresie dojrzewaniaZamów Szkolenie

Innowacje pedagogiczne, procedury wdrażania i dobre praktyki.Zamów Szkolenie

Zmiany w podstawie programowej dla przedmiotów humanistycznych.Zamów Szkolenie

Konstruowanie zadań i prac kontrolnych na przedmiotach matematyczno – przyrodniczychZamów Szkolenie

Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego – najlepsze praktyki i nowoczesne metody pracy z uczniem przygotowującym się do egzaminu maturalnego.Zamów Szkolenie

E-podręczniki - szkolenie wprowadzające - funkcjonalność i możliwości platformy do nauczania zdalnego - nauczyciele.Zamów Szkolenie

Zmiany w podstawie programowej dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.Zamów Szkolenie

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci.Zamów Szkolenie

Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów, nauczycieli i szkołyZamów Szkolenie

Rada szkoleniowa Rozwijanie wśród uczniów umiejętności i postaw KreatywnościZamów Szkolenie

Aby czasu nie zmarnować i sił nie roztrwonić, czyli o narzędziach do samosprawdzających się testówZamów szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

X