march, 2022

24mar09:0015:00System Informacji Oświatowej w roku 2022 jako narzędzie w pozyskiwaniu środków finansowych w związku z przyjmowaniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.Tczew, Gościniec nad WisłąZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie podczas którego dowiecie się Państwo, jak sprawnie posługiwać
się aplikacją znowelizowanego Systemu Informacji Oświatowej, poznacie strukturę wprowadzanych informacji, praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych modułów, zapoznacie się ze szczegółowymi zasadami działania systemu, poznacie odpowiedzi
na nurtujące pytania.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, pracowników wydziału oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, osób odpowiedzialnych
za wprowadzanie informacji oraz pozostałych osób zainteresowanych tematem SIO.

Szkolenie praktyczne – uczestnicy szkolenia pracują na komputerach z dostępem do Internetu, logują się do systemu SIO

WAŻNE: W celu efektywniejszej nauki podczas części warsztatowej szkolenia – uczestnicy mogą korzystać z własnych laptopów, tabletów lub telefonów (po uprzednim poinformowaniu organizatorów szkolenia).

Program Szkolenia

Podstawy prawne

ustawa o systemie informacji oświatowej

– ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

– ustawa – Prawo oświatowe

– rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

– planowane zmiany prawne finansowania zadań oświatowych wynikające
z napływu uchodźców z Ukrainy

– zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

 Przetwarzanie informacji i sposoby gromadzenia danych
z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN
z uwzględnieniem danych dotyczących uchodźców z Ukrainy

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł ODDZIAŁY

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł UCZNIOWIE

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł NAUCZYCIELE

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł DANE ZBIORCZE

– wprowadzanie i zmiana danych moduły dla JST

 

Zadania i obowiązki osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość, wynikające

z organizacji roku szkolnego 2021/2022

– odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy    centralnej,

– organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez  podmioty oświatowe,

– uzupełnienie i aktualizacja informacji o uczniach i nauczycielach

 

Szczegółowa analiza informacji wykorzystywanych do tworzenia raportu subwencyjnego

– objaśnienia dotyczące rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania danych do naliczania subwencji

– kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022

– algorytm metryczek subwencyjnych dotyczący wzrostu liczby uczniów w roku bazowym

– zmiany w finansowaniu oświaty w związku z przyjmowaniem ukraińskich dzieci
do szkół w Polsce

Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji

wymagania techniczne, odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów, najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem, platforma internetowego wsparcia

 Odpowiedzi na pytania

Time

09:00 - 15:00

Location

Tczew, Gościniec nad Wisłą

Koszt Szkolenia

469,00 zł/osoba – cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem, obiad i ciągłą przerwę kawową.
Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia wydany przez akredytowaną Placówkę.

Edukator

Praktyk, pracownik/współpracownik placówek oświatowych, doświadczony wykładowca w zakresie prawa oświatowego, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji niejawnych i inspektor ochrony danych osobowych. Prowadził m.in. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej, ochrony danych osobowych, wdrażania systemów komputerowych w instytucjach administracji państwowej, w zakresie prawa oświatowego szkolenia dotyczące protokołowania zebrań rady pedagogicznej  i nadzoru pedagogicznego oraz szkolenia na zlecenie urzędów pracy i programów unijnych. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Dodatkowe informacje

  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
  • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule (szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X