Grudzień, 2020

03Gru14:0017:00Rola i zadania dyrektora – przy ocenie pracy i ocenie dorobku zawodowego nauczycielaSzkolenie online Zapisz się na szkolenie

Cel Szkolenia

CEL SZKOLENIA:
– usystematyzowanie wiedzy dotyczącej oceny pracy nauczyciela i oceny dorobku zawodowego zgodnie z nowym rozporządzeniem
– nabycie umiejętności sporządzania dokumentów związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego nauczyciela
– zdobycie wiedzy na temat wymagań związanych z oceną pracy i ocena dorobku zawodowego.

Program Szkolenia

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oceny pracy nauczyciela i oceną dorobku zawodowego.
– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.),
– ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625),
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1574 z późn. zm.)
2. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
3. Zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela. Zakres informacji zawartych w ocenie dorobku zawodowego.
4. Tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy/oceny dorobku zawodowego.
5. Wnioski dyrektora (ocena pracy/obserwacja zajęć/ścieżka awansu zawodowego) do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

Szczegóły Szkolenia

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.
Podczas szkolenia jesteście Państwo anonimowi, co sprzyja łatwości w zadawaniu pytań. Ponadto po szkoleniu trenerka na Państwa życzenie skontaktuje się poprzez e-mail lub telefonicznie aby odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania oraz zweryfikować przygotowane dokumenty.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

14:00 - 17:00

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 220zł
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie papierowej.

Trener

Ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę MEN, uczestnik posiedzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego, pracownik nadzoru pedagogicznego)

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn
edu@eduedukacja.pl
KONTAKT:
Marta Zając tel.880 544 057
Julia Wróblewska tel. 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie
'); mywindow.document.close(); mywindow.focus(); //mywindow.print(); //mywindow.close(); return true; }

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X