january, 2022

Dyrektor szkoły w kontekście zmian odpowiedzialności karnej w 2022 roku - tzw. Lex Wójcik. Omówienie zasad odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją.Zamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cel główny:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat projektowanych na 2022 r. zmian w zakresie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół z omówieniem zagadnień zasad odpowiedzialności cywilno-karnej w zakresie sprawowanej funkcji dyrektora szkoły/placówki oświatowej i zdobycie umiejętności praktycznego jej zastosowania.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczestników z projektowanymi na 2022 r. regulacjami prawnymi dotyczącymi wprowadzenia nowych przepisów karnych dotyczących zakresu odpowiedzialności dyrektorów szkół i placówek  oświatowych.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół i placówek oświatowych w związku z pełnioną funkcją.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami prawnymi związanymi z podstawami odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

Po zakończeniu szkolenia  uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat projektowanych zmian w przepisach prawa dotyczących odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Zdobędzie wiedzę na temat przepisów prawa regulujących zasady odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Zdobędzie wiedzę możliwą do wykorzystania przy wykonywaniu funkcji dyrektora szkoły i placówki oświatowej w celu wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z prawem.
 • Zdobędzie wiedzę na temat praktycznego znaczenia pojęć prawych dotyczących odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Zwiększy swoją samoświadomość w zakresie praktycznego rozumienia zasad odpowiedzialności karnej w związku z wykonywaniem funkcji dyrektora szkoły/ placówki oświatowej.

 

Program Szkolenia

 

Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy -Prawo Oświatowe i niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 1849 (tzw. „Lex Wójcik”)

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy projektu ustawy
 • Omówienie treści przepisów karnych wprowadzanych ustawą
 • Analiza pojęć „przekroczenie uprawnień”  – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE oraz „niedopełnienie obowiązków” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZANIECHANIE
 • typy kwalifikowane przestępstw stypizowanych w ustawie – TZW. PRZESTĘPSTWA SKUTKOWE objęte surowszą odpowiedzialnością karną
 • Krótkie omówienie sankcji karnych przewidzianych w ustawie oraz ich powiązanie z zasadami wymiaru kar przewidzianymi w Kodeksie Karnym – próba odpowiedzi na pytanie o surowość i nieuchronność wymierzenia przewidzianych w ustawie sankcji karnych w przypadku popełnienia czynów zabronionych ustawą

Omówienie uzasadnienia projektu ustawy

2.1. Cel ustawy według jej autorów

2.2. Analiza pojęć, którymi posługuje się ustawa (szkoła, placówka, dyrektor, kierowanie szkołą, placówką, sprawowanie opieki nad dziećmi)

2.3. Próba odpowiedzi na pytanie – czy faktycznie istnieje luka prawna w przedmiocie odpowiedzialności osób kierujących szkołami i placówkami za krzywdę, jaka spotyka małoletnich pokrzywdzonych w tychże szkołach i placówkach – zasada „nullum crimen sine lege” –  nie ma przestępstwa bez ustawy – tzw. określoność czynów zabronionych

2.4. Rozróżnienie odpowiedzialności karnej wprowadzanej ustawą od odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie – odpowiedź na pytanie: czym różni się odpowiedzialność karna od cywilnej?

2.5. Pojęcie „funkcjonariusza publicznego” i „osoby sprawującej funkcję publiczną” – próba odpowiedzi na pytanie czy dyrektorzy szkół i placówek są funkcjonariuszami publicznymi i jaki to ma związek z projektowaną ustawą, prezentacja alternatywnego rozwiązania legislacyjnego, branego pod uwagę przy konstruowaniu przepisów projektowanej ustawy

2.6. Rodzaje winy i postaci zamiaru sprawcy przestępstw stypizowanych w ustawie – odpowiedź na pytanie czy sprawca odpowiada za czyny stypizowane w ustawie popełnione także z winy nieumyślnej, czy też musi mieć zamiar popełnienia przestępstwa, a jeśli tak to na czym polega „zamiar” sprawcy

2.7. Ocena skutków regulacji z perspektywy jej twórców oraz z perspektywy zainteresowanych komentatorów projektu ustawy „Lex Wójcik”

Pytania oraz dyskusja uczestników szkolenia

Konsultacje indywidualne – odpowiedzi na pytania

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie

 

Edukator

Radca prawny, doświadczony trener, specjalista m.in. z zakresu prawa oświatowego i prawa administracji publicznej.

Dodatkowe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X